Rizki Nugraha: Medan Semakin Baik Ditangan Bobby Nasution

M Rizki Nugraha/Ist