Gus Dur Betul, DPR Seperti Taman Kanak- Kanak!

Gedung DPR RI/Net